Forma výchovy a vzdelávania:

dfsdfssgdssgs

Zameranie materskej školy:

výchovno-vzdelávací proces realizujeme podľa školského vzdelávacieho programu "Krôčkom, krokom, celým rokom, na cestičke za zdravím"

Prevádzkované triedy:

6 tried s výchovným jazykom slovenským

Lienky

IV. trieda, 3 - 4 ročné deti

Včielky

II. trieda, 4 - 6 ročné deti

Žabky

VI. trieda, 5 - 6 ročné deti

III. trieda, 2 - 3 ročné deti

Kuriatka

Sovičky

V. trieda, 3 - 4 ročné deti

Motýliky

VII. trieda, 4 - 5 ročné deti

1 trieda s výchovným jazykom maďarským

Slniečka

I. trieda, 2 - 6 ročné deti

Dlhodobé aktivity, krúžky (celoročné):

 • kurz Anglického jazyka
 • Hudobno-pohybová príprava
 • futbalová príprava - projekt "Dajme spolu gól"

Jednorázové aktivity (situačné) a aktivity podľa záujmu: 

 • kurz predplaveckého výcviku
 • Škola v prírode
 • bábkové a divadelné predstavenia v MŠ
 • hudobné koncerty
 • návštevy Bábkového divadla, Štátneho divadla, divadla Thália
 • Noc v Materskej škole
 • exkurzie v ZOO, Botanickej záhrade
 • kurzy zo Základných škôl: hokej, základy korčuľovania          (podľa ponuky)

Jednorázové aktivity (situačné) a aktivity podľa záujmu: 

 • ZŠ Nám.L.Novomeského 2
 • ZŠ Kuzmányho 6
 • ZŠ Masarykova
 • ZUŠ Hlavná 68
 • MŠ Buzica
 • Knižnica Jána Bocatia
 • Knižnica Kulturpark
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a          prevencie (CPPPaP), Karpatská ul.
 • MČ Košice - Staré Mesto

Realizované projekty:

 • "TAMI" - zdravá výživa
 • "KOSIT, Škôlka Ježka Separka" - zber papiera
 • "SOSNA" - úprava školského dvora