Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
Informácie pre rodičov

Dokumenty pre rodičov

Dokumenty pre zamestnancov

Informačná povinnosť k ochrane osobných údajov
Stiahni
Kolektívna zmluva
Kritéria na priznanie osobného príplatku zamestnancov